0
Съдържание на количка
Количка

Политика за личните данни

Политика за защита на личните данни на Ohoboho.com

Настоящият документ установява правилата, които „ИБИЗО” ЕООД (наричано по-долу „OhoBoho“) прилага при обработване на личните данни, предоставени от ползвателите (физически лица) на Уебсайт, достъпен на следния интернет адрес: https://ohoboho.com

OhoBoho уважава Вашето право на личен живот и целенасочено го защитава. OhoBoho публикува този документ с цел да Ви информира за утвърдената политика и практика относно личните данни и начина, по който събира и използва вашата лична информация. Нашият Уебсайт е организиран така, че по принцип да позволява да го посещавате в интернет, без да се легитимирате или да давате каквато и да било лична информация. За да можете лесно да намирате тази Политика, ние Ви осигуряваме достъп до нея, като я поставяме на нашата начална страница и в долната част на всяка уеб страница.

Какво са лични данни?

Лични данни е всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез нея. 

Каква лична информация се събира на УЕБ-САЙТА?

САЙТЪТ събира следната информация за потребителите си, за да предостави възможно най-прецизни и ефективни услуги:

 1. имейл, необходими за регистрация на УЕБ-САЙТА и създаването на Ваш личен потребителски профил;
 2. име, фамилия, телефон, адрес, банкова сметка, данни от дебитна/кредитна карта, при поръчка на артикул от УЕБ-САЙТА;
 3. имейл, име, фамилия и телефон, адрес, банкова сметка, данни от дебитна/кредитна карта при поръчка на артикул от УЕБ-САЙТА без регистарция;
 4. име, фамилия и имейл, при абонамент за бюлетин с последни промоции и новини
 5. ЕГН при банково плащане или покупка на изплащане
 6. IP адрес, когато използвате услуги на УЕБ-САЙТА или преглеждате предоставено на УЕБ-САЙТА съдържание;
 7. Бисквитки, за идентифициране на браузъра или устройството Ви;

За какво се използва събраната информация?

 • Предоставената от Вас лична информация се използва с цел създаване на Ваш профил на УЕБ-САЙТА, за управление на поръчки, за доставка на продукти и услуги, за обработка на плащания, за комуникиране с Вас относно поръчки, продукти, услуги и промоционални оферти, препоръки на продукти и услуги.
 • Ohoboho използва тези данни и информация за подобрение на онлайн магазина и платформата за онлайн търговия, за да се избегнат или предотвратят измами или злоупотреби във вреда на УЕБ-САЙТА, както и да се даде възможност на трети лица да извършват техническа поддръжка, логистика и други услуги за УЕБ-САЙТА.
 • Ohoboho използва Вашата информация, за да Ви информира относно рекламни материали, новини и друга подобна информация относно продукти и кампании на Ohoboho;


За какъв срок се събират предоставените лични данни?

Срокът на обработка на личните данни, които събираме за Вас като клиенти на „ИБИЗО“ ЕООД или на негов партньор е 24 месеца от отпадане на договорното основание.

В случай, че става дума за счетоводни регистри, периодът на запазване е 10 години, считано от приключване на счетоводната година, съгласно чл. 42. (1)  от Закон за счетоводството от 2001 г. 


Трансфериране на личните Ви данни

Личните данни, които се обработват за Вас при условията на конфиденциалност и доколкото е необходимо, могат да се  трансферират към:

 • Куриерски фирми за целите на предоставяне на куриерски услуги в изпълнение на поети ангажименти към Вас на територията на страната.
 • Към Банкови институции за разглеждане на постъпили заявки за покупки на стоки на изплащане.
 • Към Доставчици на закупените от вас продукти с цел коректно регистриране на гаранционни документи и обработка на заявки за ремонт и сервиз.
 • Към партньори регистрирани като доверени търговци на сайта с цел да доставят стоката избрана от Вас.
 • Личните Ви данни може да се съхраняват на територията на чужди държави за целите на използване на облачни услуги и съхранение на бази данни на ИБИЗО ЕООД.

Какви са Вашите права след като сте предоставили личните си данни на УЕБ-САЙТА?

 • Имате право да възразите срещу обработването на личните си данни или срещу предоставянето им на трети лица като изпратите имейл на office@ibizo.net или с писмено заявление до „ИБИЗО“ ЕООД, подписано от Вас и подадено до адреса на „ИБИЗО“ ЕООД в гр. София, ул. Българска Морава №96;
 • Имате право, по всяко време, да оттеглите даденото от Вас съгласие личните Ви данни да бъдат обработвани за посочените по-горе целите, като изпратите имейл на office@ibizo.net или с писмено заявление до ИБИЗО ЕООД, подписано от Вас и подадено до адреса на „ИБИЗО“ ЕООД в гр. София, ул. Българска Морава №96;
 • Имате право на достъп до личните си данни и право да искате от ИБИЗО ЕООД заличаване, коригиране или блокиране на личните си данни с писмено искане по начина, посочен по-горе. 

При използване от страна на ИБИЗО ЕООД на предоставената от Вас информация за цели, различни от горепосочените, ще изискваме Вашето предварително съгласие.


I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

1.1. „ИБИЗО” ЕООД е дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 131314968, със седалище и адрес на управление: гр. София 1303, ул. Българска морава №96, представлявано от управителя Стефан Варадинов. Дружеството е администратор на лични данни и като такъв има право да събира и обработва лични данни на ползвателите във връзка с използването на Уебсайта и осигуряване на предлаганите в Общите условия за ползване на Уебсайта https://ohoboho.com услуги при спазване на изискванията на законодателството на Република България, както и на приложимото европейско законодателство.

1.2. OhoBoho Ви уведомява, че е назначило лице, което да изпълнява функциите на Длъжностно лице по защита на личните данни (Data protection officer или „DPO”), към което в качеството Ви на субект на данните имате право да се обръщате по всички въпроси, свързани с обработването на Ваши лични данни, както и с упражняването на Ваши права съгласно националното и европейско законодателство. Към настоящия момент лицето, упражняващо тези функции, е Мария Николова, с когото може да се свържете на следния имейл адрес: office@ibizo.net, както и на телефон: 0877936604

1.3. OhoBoho събира и обработва данните на ползвателите на Уебсайта в съответствие със Закона за защита на личните данни („ЗЗЛД“), Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. (GDPR) и останалото приложимо българско и европейско законодателство.

1.4. В регистрационната форма, попълвана от ползвателя при регистрацията, както и при попълване на последващи формуляри за извършване на поръчки чрез Уебсайта, и/ или при извършване на други действия на Уебсайта, които изискват предоставянето на лични данни, OhoBoho обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им.

1.4.1. По правило предоставянето на Ваши лични данни при регистрация е доброволно, като следва да имате предвид, че извършването на регистрация в Уебсайта не е задължително условие за извършване на една или повече поръчки и не е обвързано с изпълнението на поръчките. От своя страна, предоставянето на лични данни за целите на извършване на поръчка и нейното изпълнение от страна на OhoBoho е задължително, за да се направи възможно изпълнението на същата.

1.4.2. Предоставянето на Ваши лични данни за обработване за маркетингови цели от OhoBoho винаги е доброволно, за което ще бъдете уведомявани във всеки случай на поискване и предоставяне на лични данни за тези цели.

1.4.3. Предоставянето на Ваши лични данни за обработване посредством използване на определени бисквитки, поместени на Уебсайта на OhoBoho, е доброволно. Повече за бисквитките може да научите в нашата Cookies policy (Политика за „бисквитки“), достъпна на следния адрес: https://ohoboho.com/bg/politik...

1.4.4. Предоставянето на Ваши лични данни, а именно имейл адрес, за обработване за целите на отговор на отправени по Ваша инициатива запитвания до екипа на OhoBoho посредством функционалностите на онлайн системата на OhoBoho, достъпна на следния адрес: https://ohoboho.com се третира, както следва:

1.4.4.1. Предоставянето на лични данни от страна на лице, което е ползвател на услугите на OhoBoho, съответно разполага с потребителски профил в Уебсайта на OhoBoho, е винаги доброволно, а обработването на предоставените лични данни се извършва за целите на изпълнението на договора между OhoBoho и ползвателя, с който е свързан отправеното запитване.

1.4.4.2. Предоставянето на лични данни от страна на лице, което към момента не е и съответно не е било ползвател на услугите на OhoBoho, е винаги доброволно, а обработването на предоставените лични данни се извършва за целите на предоставяне на отговор от страна на екипа на OhoBoho, съответно – за предприемане на стъпки по искане на лицето преди сключване на договор, в случай че запитването е от това естество.

1.5. За да бъде извършена поръчка на услуга или стока на OhoBoho има нужда от информация за Вас, необходима за целите на изпълнението на поръчката, включително за комуникация с Вас по повод извършената поръчка, изготвяне на проформа-фактури и фактури, подготвяне на товарителница за изпращане на пратката по куриер а в последствие – за изпращане на уведомления за изтичащ период на предоставяне на услугата и/или предстоящи профилактики. Информацията, която OhoBoho събира за Вас, по-конкретно включва: име, презиме и фамилия, пощенски код, град, възраст, адрес, IP адрес, телефон и имейл. В случай, че не желаете да предоставите посочените лични данни, OhoBoho Ви уведомява, че извършването на поръчка на Уебсайта ще бъде невъзможно. В случай, че OhoBoho се нуждае от допълнителна информация за Вас, ще Ви информира за характера на тази информация, както и за целите, за които е необходима.

1.6. В случаите, в които извършвате поръчка на Уебсайта и когато се изисква извършването на плащане, е възможно да възникне необходимост от предоставяне на допълнителна информация (например номер на банкова карта, банкова сметка и др.) на съответния оторизиран доставчик на платежни услуги за извършване на плащането съобразно избрания от Вас метод. OhoBoho уведомява своите клиенти, че осъществява дейността си изключително с помощта на оторизирани доставчици за разплащателни (платежни) услуги, а получената и предоставяната информация се обработва в съответствие с утвърдени и приложими стандарти за сигурност на данните.

OhoBoho Ви уведомява, че няма достъп до, не събира и не обработва информацията, предоставена от Вас на съответния оторизиран доставчик на платежни услуги.

1.7. OhoBoho полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за ползвателя, станала му известна по повод на регистрацията в Уебсайта, освен в случаи на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица, които са извън контрола на OhoBoho. При събирането и обработването на личните данни на ползвателите OhoBoho осигурява достатъчна степен на защита, съобразно развитието на информационните технологии, срещу случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.

1.8. Ползвателите се задължават да полагат дължимата грижа за съхраняване и защита на личните си данни при предоставянето им на OhoBoho, както и да поддържат актуални личните данни, които предоставят на OhoBoho, като го уведомяват в подходящ според обстоятелствата срок за настъпило изменение в тях.

II. ДЕФИНИЦИИ

2.1. По смисъла на тази политика и съгласно ЗЗЛД и GDPR „лични данни“ са всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.

2.2. По смисъла на тази политика и съгласно ЗЗЛД и GDPR „обработване на лични данни“ е всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

2.3. По смисъла на тази политика понятието „ползвател“ включва всяко физическо лице, регистрирано или използващо услугите, предлагани от Уебсайта, с цел получаване на информация и възможност за извършване на поръчка чрез Уебсайта, като същото действа в лично качество и извършва действията чрез сайта за задоволяване на лични потребности или действа в качеството на законен/ доброволен представител на друго лице, включително на юридическо лице и извършва действията чрез сайта за целите на осъществяваната от това лице стопанска и/ или нестопанска дейност.

III. ЦЕЛИ НА СЪБИРАНЕТО И ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕ

3.1. OhoBoho събира и обработва лични данни на ползвателите на Уебсайта при наличие на поне едно, предвидено в приложимата нормативна уредба, основание за това, а именно:

3.1.1. Ползвателят е дал изрично съгласие за обработване на личните му данни за една или повече конкретни цели;

3.1.1.1. Особени правила за случаите, в които съгласието се дава от деца:

3.1.1.1.1. OhoBoho Ви уведомява, че спрямо обработването на лични данни на ползватели, които не са навършили 16 години, се прилагат допълнителни изисквания. В тази връзка OhoBoho Ви уведомява, че съгласно предвиденото в Условията за ползване на OhoBoho в случай, че не сте навършили тази възраст, следва да посочите това изрично.

3.1.1.1.2. Когато обработването на лични данни се основава на съгласие и за да осигури законосъобразно обработване на личните данни на ползватели, които не са навършили 16 години, OhoBoho полага допълнителни усилия, за да събере допълнителното съгласие или разрешение на родител или друго лице, носещо родителска отговорност за ползвателя. В тази връзка OhoBoho Ви уведомява, че в случай, че в процеса на регистрация и/ или поръчка получи информация от ползвателя, че последният не е навършил посочената възраст, то OhoBoho ще изиска посочване на данни за лицето, носещо родителска отговорност за ползвателя, а именно – две имена и имейл за връзка. Посоченото лице следва да попълни и да изпрати на OhoBoho нарочна декларация-съгласие за обработването по образец, достъпна на следния линк: Декларация за съгласие от родител Обработването на лични данни на лица под 16 г., основано на съгласие, ще бъде възможно след получаване на надлежно попълнена декларация-съгласие от родителя или лицето, носещо родителска отговорност за ползвателя.

3.1.1.2. OhoBoho Ви уведомява, че когато обработването на лични данни се основава на съгласие, Вие имате право да оттеглите същото по всяко време, като следва да имате предвид, че оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне. Това право може да упражните чрез недвусмислено изявление, за целите на което може да използвате поместените на съответните места в Уебсайта заявления за оттегляне на съгласие (включително, но не само опцията за оттегляне на съгласие чрез потребителския панел, достъпен във Вашия профил, възможностите за отписване при получаване на известия и др.).

3.1.2. Обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който ползвателят е страна (например при извършване на поръчка чрез Уебсайта, при извършване на доставка), или за предприемане на стъпки по искане на ползвателя преди сключването на договор;

3.1.3. Обработването е необходимо за спазването или изпълнението на законово задължение, което се прилага спрямо OhoBoho;

3.1.4. Обработването е необходимо, за да бъдат защитени жизненоважните интереси на ползвателя или на друго физическо лице;

3.1.5. Обработването е необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на OhoBoho или на трето лице, на което се разкриват данните;

3.1.6. Обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на OhoBoho или на трета страна, на която се разкриват данните, освен когато пред такива интереси преимущество имат интересите или основните права и свободи на ползвателя, които изискват защита на личните данни, по-специално когато субектът на данните е дете.

3.2. OhoBoho заявява, че ще използва доброволно предоставените от Вас лични данни единствено за целите на изпълнението на извършената от Вас поръчка (съгл. т. 3.1.2. по-горе), както и за тези, с които Вие изрично и доброволно сте се съгласили чрез извършване на действие на Уебсайта на OhoBoho (съгл. т. 3.1.1. по-горе), което недвусмислено показва изразеното от Вас съгласие (например чрез отбелязване на поле за съгласие за получаване на промоционални, информативни и/или рекламни материали за нови услуги и др., както и за използването на бисквитки и извършването на статистика на посещенията в принадлежащите му Уебсайтове, която може да включва събиране на информация за: IP адрес, домейн име, вид на браузъра, резолюция на дисплея, използвана операционна система, време на достъп, адреси на използвани уебсайтове, ключови думи в уебтърсачки и други, като тази информация се използва единствено за поддръжката и подобряване на качеството на услугите и съдържанието, предлагани на посетителите в уебсайта на OhoBoho ).

3.3. OhoBoho събира и обработва лични данни на ползвателите на Уебсайта за изпълнение на една или повече от долуизброените цели, приложими в съответния случай:

3.3.1. За извършване на всички съпътстващи дейности, необходими за изпълнението на договор, сключен от между ползвателя и OhoBoho, както и за предприемане на действия във връзка с предоставяни услуги от страна на OhoBoho по искане на ползвателя преди сключването на такъв договор;

3.3.2. За осъществяване на комуникация между ползвателя и OhoBoho във връзка с въпроси, възникнали по повод предоставяне на услуги от страна на OhoBoho;

3.3.3. За отправяне на искания, уведомления, отзиви и други, даващи възможност за оценка на качеството на предоставени от OhoBoho услуги (обратна връзка);

3.3.4. За изпращане на уведомления за изтичащ период на сключен/и между ползвателя и OhoBoho договор/и;

3.3.5. За уведомяване на ползвателя за предоставяне от страна на OhoBoho на нови продукти, услуги и технологии, както и условията, при които това се извършва;

3.3.6. За изпращане на информативни материали, подготвени от OhoBoho, съдържащи актуална информация за текущи и/или предстоящи промоции, изгодни оферти и други подобни.

3.3.7. За осъществаване на доставка на стоки поръчани от Ohoboho

3.4. OhoBoho декларира, че събраните лични данни не се обработват допълнително по начин, несъвместим с целите на събирането и обработването им.

3.5. Събраните и обработвани от OhoBoho лични данни могат да бъдат разкривани на ползвателя, за когото се отнасят, а на трети лица (получатели) – само в случаите, предвидени и допустими от българското или европейското законодателство.

3.5.1. В тази връзка OhoBoho Ви уведомява, че Вашите лични данни се обработват единствено от оправомощени за това служители, определени от Управителя на OhoBoho съобразно трудовите им функции.

3.5.2. Допълнително OhoBoho Ви уведомява за това, че при възникнала необходимост от професионално предоставяне на специфични услуги, OhoBoho наема други лица или използва предоставяните от тях услуги в рамките на осъществяваната от OhoBoho търговска дейност (включително физически и юридически) – обработващи лични данни, които осъществяват действия от името на OhoBoho като например:, отговаряне на Ваши запитвания относно продукти и/или услуги, извършване на директни имейл кампании, обработка на информация и управление на контакти на клиенти на OhoBoho чрез софтуерни приложения, програми и други продукти, необходими за осигуряване на по-добра организация на дейността на OhoBoho и съответно – за предоставяне на по-качествени услуги на клиентите. OhoBoho предоставя на тези субекти само информацията, която им е необходима за изпълнението на сключени договори с ползватели. В случай, че OhoBoho желае да предостави Вашите данни на трети лица, извън посочените случаи, OhoBoho ще Ви информира предварително по подходящ начин за това и ще Ви предостави възможност да изразите Вашето съгласие или несъгласие.

3.6. OhoBoho съхранява събраните лични данни и ги поддържа във вид, който позволява идентифициране на съответните физически лица, за период не по-дълъг от необходимия за целите, за които тези данни се обработват. След постигане целта на обработване на личните данни OhoBoho ги съхранява само в предвидените в закон случаи. В случаи, в които срокът за съхранение е нормативно определен, OhoBoho съхранява данните до изтичането на този срок.

IV. ПРАВА НА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ

4.1. Всеки ползвател има следните права: право да се изиска от OhoBoho достъп до, коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, свързани с ползвателя, или право да се направи възражение срещу обработването, право да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за ползвателя или по подобен начин го засяга в значителна степен, както и правото на преносимост на данните. OhoBoho полага грижи за осигуряване спазването на тези права при съобразяване с приложимите нормативни изисквания.

4.2. По-специално правото на възражение може да се упражнява в следните случаи:

4.2.1. Когато обработването е необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, предоставени на OhoBoho;

4.2.2. Когато обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на OhoBoho или на трета страна, освен когато пред такива интереси преимущество имат интересите или основните права и свободи на ползвателя, които изискват защита на личните данни, по-специално когато ползвателят на данните е дете;

4.4.3. Когато се обработват лични данни за целите на директния маркетинг, включително чрез извършване на профилиране, доколкото последното е свързано с директния маркетинг.

4.3. Правата по настоящия раздел могат да бъдат упражнявани по всяко време чрез директен контакт с OhoBoho, като за целта ползвателят следва да изпрати нарочно изявление, което да изхожда от имейл адреса му, предоставен на OhoBoho при регистрацията на ползвателя, на следния имейл адрес: office@ibizo.net, както и на посочения в т. 1.3. по-горе имейл адрес за контакт с длъжностното лице за защита на личните данни. в рамките на 5 работни дни се задължава да отговори на отправените запитвания.

4.4. В случай на отправено искане за упражняване на някое от гореизброените права на ползвателя и при наличие на основателни опасения във връзка със самоличността на същия, OhoBoho може да поиска предоставянето на допълнителна информация, необходима за потвърждаване на самоличността на ползвателя.

4.5. Във връзка с предоставеното право на изтриване OhoBoho Ви уведомява, че след получаване на изявление от ползвател по посочения в т. 4.3. начин и в случай, че не съществува законово основание, което задължава OhoBoho да продължи да съхранява и/или обработва Вашите лични данни, ще извършим действия по заличаването им в най-кратък срок, но не по-късно от 14 дни, считано от датата на получаване на изявление в посочения смисъл.

4.6. В случай, че ползвателите смятат, че със своите действия OhoBoho нарушава техни законови права, те могат да се обърнат към Комисия за защита на личните данни или компетентните съдилища, като имат право да подадат жалба, в която да изложат своите оплаквания.

V. ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ ЗА НУЖДИТЕ НА УСТАНОВЯВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

5.1. OhoBoho си запазва правото едностранно, по своя собствена преценка и съобразно установената фирмена политика и действащите правила на национални и/ или международни организации, към които OhoBoho се е присъединило, да разрешава спорове относно собствеността върху акаунт или домейн в случай на отправено искане от заинтересована страна. В тези случаи приложими се явяват следните правила:

5.1.1. OhoBoho по подразбиране счита за собственик на акаунта титуляра на и адреса, от който е регистриран съответният профил. Всяко лице, имащо право на достъп до този имейл, се счита за собственик на акаунта.

5.1.2. В случай, че имейл адресът е невалиден/прекратен, принадлежи на лице, което е преустановило отношенията си с дадено юридическо лице или е собственост на лице, което не отговаря за обслужването на акаунта, OhoBoho има право да изиска допълнителна верификация посредством:

5.1.2.1. Представяне на актуално състояние, подписано от законния представител на юридическото лице, което твърди, че е собственик на съответния акаунт/ домейн в случай, че юридическото лице е посочено като титуляр на акаунта;

5.1.2.2. Представяне на копие от личната карта, в случай, че физическо лице е посочено като титуляр на акаунта;

5.1.3. В случай на смърт или трайна неспособност на действителния собственик да управлява акаунта, OhoBoho има право да предостави правото на собственост върху него на друго физическо или юридическо лице, но след извършване на щателно и подробно проучване от негова страна с цел установяване на правоприемника/ците на наследодателя или на лицето, упражняващо правомощията на настойник или попечител, като в рамките на същото на OhoBoho следва да бъде предоставен надлежен документ, удостоверяващ съответното обстоятелство (включително, но не само – акт за установяване на смърт, удостоверение за наследници, документ, удостоверяващ назначаване на настойник или попечител и др..

5.2. OhoBoho декларира, че събраните лични данни в рамките на процедура по установяване на собствеността, съгласно посоченото в настоящия раздел, ще се използват единствено за целите на провеждането на същата процедура и няма да се използват за допълнителни цели освен при наличие на отделно основание, въз основа на което такова допълнително обработване би било законосъобразно.

5.3. Предоставяни лични данни от Ohoboho на 3-ти страни:

Куриерски фирми с цел доставка на вашата поръчка (като например: име, адрес, телефон)

Счетоводни къщи с цел издаване на фактури, документи и договори (като например: име, адрес, телефон)

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

6.1. Контролен орган, следящ за спазването на настоящата Политика за защита на личните данни на OhoBoho, е Комисия за защита на личните данни с адрес в град София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2, телефон за контакт: 02/91-53-518, имейл: kzld@cpdp.bg, Уебсайт: www.cpdp.bg

6.2. OhoBoho си запазва правото периодично да актуализира настоящата Политика. В случай, че извършените промени изискват това, OhoBoho следва да получи допълнително съгласие на ползвателя, съобразено с тези промени. При настъпването на съществени промени в тази Политика, OhoBoho ще Ви уведоми, като постави предупреждение на заглавната страница на принадлежащите му уеб сайтове.

6.3. Настоящата Политика за защита на личните данни на OhoBoho е утвърдена от управителя на дружеството и е в сила, считано от 25.05.2018 г.

Настоящата Политика е неразделна част от Общите условия на OhoBoho, находящи се на следната Интернет страница: https://ohoboho.com/obshti-usl...